Ett liv i konsten
Arne Klingborg & antroposofin

Klingborg_Bokmall.png

Detta är berättelsen om konstnären Arne Klingborg (1915–2005): målare och antroposof, trädgårdsmästare, utställningskurator och folkbildare. Biografin skildrar Arne Klingborgs liv från hans födelse 1915 fram till grundandet av Rudolf Steinerseminariet i Järna 1964. Den lyfter fram en grupp centrala personligheter och Klingborgs roll som förgrundsfigur inom den antroposofiska rörelsen.

Redan som elev på Viggbyholmskolan, där man vårdade konstens betydelse i undervisningen, fick Klingborg impulser till skapande verksamheter senare i livet. I Viggbyholm samlades före och under andra världskriget flyktingar från flera europeiska länder. Bland dessa fanns en grupp färgstarka pionjärer inom en folkrörelse som inspirerat till banbrytande ”alternativa” idéer inom läkepedagogik, ekologiskt tänkande, waldorfpedagogik, konst och medicin.

På Konstakademin studerade Klingborg för Isaac Grünewald, men övergick successivt till ett allt starkare engagemang i Goethes färglära och Rudolf Steiners konstimpuls. En process som ledde till en omfattande verksamhet internationellt, tillsammans med en alltmer radikal syn på konstens uppgift och tanken om konst som instrument för social förändring.

Klingborg var en lysande konstpedagog. Hundratals människor har vittnat om hur han öppnade konstens värld för dem och hur han bidrog till förvandling i deras liv. Men få känner till vägen som formade honom till en betydelsefull personlighet inom svenskt kulturliv.

 

 

bokikon.png

Släpps 20 feb 2022

 
Klingborg_Bokmall.png

Fysisk bok, hårdband med färgfotoinlaga.

210 x 150 mm, 544 sid

350 sek

Pressmaterial

Ladda ned presskit innehållande pressrelease, porträttbilder, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.