Carina Notivoli

Talesättet ”för att förstå en annan människa behöver man först ha gått tusen mil i deras mockasiner” är ett bra perspektiv, säger Carina Notivoli. Hela livet har hon sökt meningen med livet. Att hon inte kände till sin biologiska Far, blev en drivkraft för henne att lägga det pussel som har format hennes livsfilosofi. En där det inte finns bara en sanning. Inte bara en väg. Och hon dömer ingen.

- Var och en handlar rationellt utifrån sitt system. Jag har själv handlat på sätt som inte stämmer överens med mina inre värderingar både i arbetet, i äktenskapet och på andra sätt. Det är mänskligt, det är sådana vi är. Inget ändras över en dag, men tillsammans och enskilt kan varje liten handling skapa nya möjligheter.

 

Carina tror att känslan av att inte vara förstådd och känslomässigt respekterad är den enskilt största källan till psykisk ohälsa, och menar att sjukvården tyvärr inte har tid och kreativitet nog för at försöka hjälpa var och en.

Enligt henne måste konsten ha en central del i människans helande. Själv både målar och skriver hon och har alltid använt skrivandet för att förstå sig själv. Så länge hon minns har hon haft kontakt med en gudomlig inspiration, som har hjälpt henne genom hela livet. Det var också denna inre guidning som pockade på att hon skulle skriva sin livshistoria som en trilogi under namnet Alma Mater. Alma Mater kallas det universitet där man har sin utbildning, men för Notivoli handlar det mer om Livets skola. Alma betyder själ på latin och Mater betyder moder, så det står även för Moders själen.

 

- Det är min övertygelse att yin och yang, maskulint och feminint behöver balanseras inom var och en av oss såväl som inom varje land, varje system för att vi ska nå något som liknar harmoni på jorden. Jag är kanske lite radikal. För jag tror på såväl humanism som gudomlig inspiration. På konceptet “Gud” som inre såväl som en yttre kraft.

 

Boken blev till efter att Carina genomgått en större livskris. Det är en fiktiv självbiografi. En reflektion över livet. En generationsroman om kvinnlig frigörelse, trauma och kamp, parallellt med livslust, glädje och andligt sökande.

 

- Livet är inte kontrollerbart. Det enda vi kan kontrollera är hur vi hanterar och bemöter motgångarna.

Carina_porträtt_färg.jpg
Alma Mater_omslag.jpg

Vi får följa tre generationer starka kvinnors svindlande resor genom livet från tjugotal till nittiotal. Det handlar om kärlek, förlust, förlåtelse och hopp. En stark inre drivkraft att lyssna till sitt hjärta och att bryta sig fri från föregående generationers begränsningar leder dem genom egna trauman på en väg av andligt och personligt sökande.

Pressmaterial

Ladda ned Carina Notivolis presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.