Cecilia Qwinth

Du är kvinna, mitt i livet, med arbete, familj, fritid och full av planer för framtiden och du misstänker att något är fel. Men du misstänker inte en kronisk neurologisk sjukdom där den vanligaste bilden är en äldre, skakande, ensam man med rullator.

 

- Jag vill sprida kunskap om Parkinson i samhället och ge oss yngre kvinnor med Parkinson en röst. Den kvinna som misstänker Parkinson eller får diagnosen är inte ensam. För vi finns, vi yngre kvinnor och vi är ganska många.

 

Det säger Cecilia Qwinth, från Göteborg, som är författare och influenser. Hon driver bloggen ”Mitt liv med Parkinson”, föreläser, håller kurser och anlitas som expertpatient. Öppenheten runt hennes sjukdom har blivit en stor del av Cecilias vardag. Att dela med sig och hjälpa andra gör det meningsfullt att hon har drabbats av sjukdomen.

 

- Min Parkinson har gjort mig bäst på att leva! Jag har lärt mig att tacka nej, att vara ärlig mot mig själv och att njuta av livet här och nu. Jag vågar drömma och planerar och genomför det jag drömmer om direkt, eftersom jag inte vet om eller när min sjukdom kommer att sätta stopp. Livet blir mer levande.

 

Nu debuterar Cecilia med boken ”Parkinson Power”. Boken har hon skrivit som ett stöd för de kvinnor som får och har Parkinson och deras anhöriga. När hon själv fick sin diagnos saknade hon den här boken. En bok med berättelser om att vara kvinna, mitt i livet, och få Parkinson. Att få ta del av andra kvinnors berättelser, att förstå att hon inte var ensam. Boken presenterar vad som händer tio yngre kvinnor som utan någon förvarning får diagnosen Parkinson. Kvinnorna delar med sig om hur deras liv påverkats, både privat och på arbetet. Cecilia belyser skillnader och likheter i deras berättelser och sin egen, före- under- och efter diagnosen.

 

- Det var tufft att skriva boken, jag blev starkt berörd när jag läste kvinnornas berättelser. Vad de råkat ut för, hur de blivit bemötta, hur de reagerat. Det är en tuff diagnos att få. Men det finns en power hos de här kvinnorna, en power som gör att de trots allt har ett positivt budskap!

 

Boken är till för:

dig, yngre kvinna med Parkinson.

dig som misstänker att du har Parkinson.

dig som har en anhörig eller närstående med Parkinson.

dig som har en arbetskamrat eller anställd med Parkinson.

dig som arbetar inom omsorgen och hälso- och sjukvården.

dig som är intresserad av att lära dig mer om Parkinson.

dig som lever med en annan kronisk sjukdom.

Qwinth_porträtt_färg114.jpg
ParkinsonPower_omslag.jpg

Boken presenterar vad som händer tio yngre kvinnor som utan någon förvarning får diagnosen Parkinson. Kvinnorna delar med sig i boken av hur deras liv påverkas, både privat och på arbetet. Det är en omvälvande diagnos och kvinnornas berättelser skiljer sig åt.

Läs om likheter och olikheter i hur sjukdomen yttrar sig, hur livet påverkas, vem man berättar om diagnosen för och hur man anpassar sig till sin nya situation.

Pressmaterial

Ladda ned Cecilia Qwinths presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.