Dualismens tyranni

Lassbo_DualismensTyranni.jpg

En fungerande kommunikation är grunden för att uppnå hållbarhet, såväl i våra nära relationer som professionellt och samhällsmässigt. Men hur skall detta ske i en tid då utmaningarna med ökad polarisering tar sig allt grövre uttryck?

Ulrika Olausson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, besvarar denna centrala fråga genom nio kommunikationsetiska principer som tillsammans syftar till en genuin upplevelse av allt livs sammanlänkning i Ett. I ett ögonöppnande och genomklokt resonemang, med många praktiska råd och exempel, visar hon hur upplevelsen av separation och polarisering i själva verket är en vanföreställning. Vårt tanke- och språksystem har helt enkelt fängslat oss i en värld av motsatser – dualism. De kommunikationsetiska principerna hjälper oss att överkomma världen av motsatser, och när dualismens tyranni upplösts blir hållbarhet – omsorgen om människorna, jorden och alla livsformer – ett naturligt resultat.

Släpps 27 feb 2022

 
Lassbo_DualismensTyranni.jpg

Provläs boken

bokikon.png

Fysisk bok, mjukband med flik

FSC märkt (Miljömärkt)

190 x 133 mm, 200 sid

239 sek

Pressmaterial

Ladda ned presskit innehållande pressrelease, porträttbilder, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.