top of page

Gunilla Skallström

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

Vad är det som påverkar hur vårt liv utformar sig? Hur tänker vi om oss själva?


De flesta människor är inte medvetna om att de lever sitt liv på autopilot. Många bär med sig uppfattningar och övertygelser från barndomen och fortsätter filtrera livet genom dessa, vilket leder till återupprepning av gamla mönster. I boken ”Fri att välja ditt liv” ger författaren Gunilla Skallström insikt i hur läsaren kan bryta gamla mönster och börja välja medvetet.

- Det var inte alls självklart att jag skulle skriva en bok, säger Gunilla, som har en lång karriär inom HR bakom sig. Hela mitt liv har jag bearbetat svåra upplevelser från min uppväxt och under den här processen började en tanke slå rot. Kanske kan jag hjälpa andra genom att dela de insikter som varit omvälvande för min egen utveckling?


Trots besök hos olika terapeuter kom Gunilla inte vidare i sin utveckling. Det var först när hon kom i kontakt med andliga frågor pusselbitarna föll på plats.

- Jag såg mig själv i ett större sammanhang där allt har en mening och där allt leder till utveckling. Vi ska vara tacksamma för det okända i oss för det är genom det undermedvetna vi kan upptäcka mer av oss själva.


Hur skapar vi då våra liv? Etablerade teorier inom kvantfysiken hävdar att allt i universum är energi. Inte bara det materiella utan även tomrummet, tankar och känslor är energi på olika frekvenser. Du är vibration! Detta synsätt ligger till grund för bokens innehåll. Enligt attraktionslagen drar du till dig samma vibration som den du har inom dig. Det som händer i det yttre blir då en spegling av vad som pågår i ditt inre. För att inte återupprepa det negativa i ditt liv blir det avgörande att förstå vad som påverkar din vibration.


Idag lever Gunilla helt i enlighet med bokens budskap. Hon lyssnar in sitt högre jag och väljer noggrant vad och vilka hon lägger sin energi på. Hon är lycklig och tillfreds med livet och låter känslor av glädje och nyfikenhet guida vägen fram. Passionen för personlig utveckling har lett henne att utbilda sig till familjeterapeut för att hjälpa andra.


- Lyssna inåt! Våga fördjupa dig i dig själv för att förstå vem du är och vad som är bra för dig! När du har kunskap om hur sambanden mellan vibration och hur ditt liv utformar sig, är du fri att välja det liv du önskar dig, avslutar Gunilla med ett leende.

Fri att välja ditt liv

FF2FF_Mockup.png

Alla de övertygelser du fått om dig själv och livet, påverkar din inre vibrationsfrekvens, vilket i sin tur påverkar allt du upplever som ditt liv.

Detta är grunden till att förstå varför ditt liv ser ut som det gör.

Pressmaterial

Ladda ned Gunilla Skallströms presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page