Ulrika Olausson

Brundtlandkommissionen etablerade begreppet ”Hållbar utveckling” och definierade de tre huvudområdena ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet 1987, men kanske saknas den gemensamma grundförutsättning som gör att de tre områdena fungerar? Kanske borde ”hållbar kommunikation” definieras som ett eget ämne och basen för de övriga tre? Kommunikationen har den viktiga rollen att främja tillit bland människorna, utan vilken ingen hållbar utveckling kan ske.

​​

”Människan lever som slav under dualismens tyranni – vi är fast i en värld av motsatser. Genom ett dualistiskt tanke- och språksystem återskapar vi ständigt en upplevelse av separation såväl mellan människor som mellan människor och andra livsformer, dvs. naturen. Denna separation menar jag är grunden till de globala megaproblem vi står inför idag!”

Säger Ulrika Olausson, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, föreläsare och yogi. Hon har omfattande vetenskaplig publicering bakom sig, och debuterar nu utanför den akademiska litteraturen med boken ”Dualismens tyranni, nio etiska principer för hållbar kommunikation”. I boken, som tagit många år att skriva, låter hon forskning och visdomstraditioner från olika delar av världen mötas i ett insiktsfullt resonemang kring kommunikation, tillit och hållbarhet, sammanfattade i de nio etiska principerna för hållbar kommunikation.

 

”En fungerande kommunikation är grunden för att uppnå hållbarhet, såväl i våra nära relationer som professionellt och samhällsmässigt. Men hur skall detta ske i en tid då utmaningarna med ökad polarisering tar sig allt grövre uttryck?” frågar hon sig.

 

Ända sedan barnsben har Ulrika sökt efter ”något mer”– svar på de existentiella frågorna. Hon sökte sig till forskarvärlden för att hitta ”sanningen”, men fann att kommunikationsvetenskapens olika modeller ofta är för komplexa och de bästsäljande ”handböckerna” för förenklade för att verkligen fungera. Frustrationen över det egna forskningsområdet, ledde till att hon skrev boken om de nio principerna för tillitsskapande kommunikation med praktiska råd och exempel, men som ändå inte förringar kommunikationens komplexa natur. Och intresset har inte låtit vänta på sig, redan innan lanseringen av boken kontaktades Ulrika av ett av de mest prestigefulla förlagen för akademisk kurslitteratur i England. Även om möjligheten att ge ut boken internationellt är en dröm som uppfylls, är det inte det viktigaste för Ulrika, som förtydligar;

”I grund och botten handlar det om att ta ytterligare ett utvecklingssteg som människor, vilket jag tror är en förutsättning för att vi ska kunna gå en hållbar framtid till mötes.”

Ulrika Olausson porträtt_liten - foto_Per Johansson - Procard_edited.jpg
Lassbo_DualismensTyranni.jpg

En fungerande kommunikation är grunden för att uppnå hållbarhet, såväl i våra nära relationer som professionellt och samhällsmässigt. Men hur skall detta ske i en tid då utmaningarna med ökad polarisering tar sig allt grövre uttryck?

Ulrika Olausson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, besvarar denna centrala fråga genom nio kommunikationsetiska principer som tillsammans syftar till en genuin upplevelse av allt livs sammanlänkning i Ett.

Pressmaterial

Ladda ned Ulrika Olaussons presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.