top of page

Dualismens tyranni

Nio etiska principer för hållbar kommunikation

Ulrika Olausson

Mjukband med flik
FSC märkt (Miljömärkt)
190 x 133 mm 200 sid

FF2FF_Mockup.png

En fungerande kommunikation är grunden för att uppnå hållbarhet, såväl i våra nära relationer som professionellt och samhällsmässigt. Men hur skall detta ske i en tid då utmaningarna med ökad polarisering tar sig allt grövre uttryck?

Ulrika Olausson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap,  besvarar denna centrala fråga genom nio kommunikationsetiska principer  som tillsammans syftar till en genuin upplevelse av allt livs  sammanlänkning i Ett. I ett ögonöppnande och genomklokt resonemang, med  många praktiska råd och exempel, visar hon hur upplevelsen av separation  och polarisering i själva verket är en vanföreställning. Vårt tanke-  och språksystem har helt enkelt fängslat oss i en värld av motsatser –  dualism. De kommunikationsetiska principerna hjälper oss att överkomma  världen av motsatser, och när dualismens tyranni upplösts blir  hållbarhet – omsorgen om människorna, jorden och alla livsformer – ett  naturligt resultat.

Köp boken här

FF2FF_Mockup.png

Fysisk bok, mjukband

239:-

bokikon.png

Pressmaterial

Ladda ned Ulrika Olaussons presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page