top of page

Ulrika Olausson

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

Brundtlandkommissionen  etablerade begreppet ”Hållbar utveckling” och definierade de tre  huvudområdena ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet 1987, men  kanske saknas den gemensamma grundförutsättning som gör att de tre  områdena fungerar? Kanske borde ”hållbar kommunikation” definieras som  ett eget ämne och basen för de övriga tre? Kommunikationen har den  viktiga rollen att främja tillit bland människorna, utan vilken ingen  hållbar utveckling kan ske.

”Människan lever som slav  under dualismens tyranni – vi är fast i en värld av motsatser. Genom ett  dualistiskt tanke- och språksystem återskapar vi ständigt en upplevelse  av separation såväl mellan människor som mellan människor och andra  livsformer, dvs. naturen. Denna separation menar jag är grunden till de  globala megaproblem vi står inför idag!”

Säger Ulrika Olausson,  forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, föreläsare och yogi. Hon  har omfattande vetenskaplig publicering bakom sig, och debuterar nu  utanför den akademiska litteraturen med boken ”Dualismens tyranni, nio  etiska principer för hållbar kommunikation”. I boken, som tagit många år  att skriva, låter hon forskning och visdomstraditioner från olika delar  av världen mötas i ett insiktsfullt resonemang kring kommunikation,  tillit och hållbarhet, sammanfattade i de nio etiska principerna för  hållbar kommunikation.


”En fungerande kommunikation  är grunden för att uppnå hållbarhet, såväl i våra nära relationer som  professionellt och samhällsmässigt. Men hur skall detta ske i en tid då  utmaningarna med ökad polarisering tar sig allt grövre uttryck?” frågar  hon sig.


Ända sedan barnsben har Ulrika  sökt efter ”något mer”– svar på de existentiella frågorna. Hon sökte  sig till forskarvärlden för att hitta ”sanningen”, men fann att  kommunikationsvetenskapens olika modeller ofta är för komplexa och de  bästsäljande ”handböckerna” för förenklade för att verkligen fungera.  Frustrationen över det egna forskningsområdet, ledde till att hon skrev  boken om de nio principerna för tillitsskapande kommunikation med  praktiska råd och exempel, men som ändå inte förringar kommunikationens  komplexa natur. Och intresset har inte låtit vänta på sig, redan innan  lanseringen av boken kontaktades Ulrika av ett av de mest prestigefulla  förlagen för akademisk kurslitteratur i England. Även om möjligheten att  ge ut boken internationellt är en dröm som uppfylls, är det inte det  viktigaste för Ulrika, som förtydligar;


”I grund och botten handlar  det om att ta ytterligare ett utvecklingssteg som människor, vilket jag  tror är en förutsättning för att vi ska kunna gå en hållbar framtid till  mötes.”

Dualismens tyranni

Nio etiska principer för hållbar kommunikation

FF2FF_Mockup.png

En fungerande kommunikation är grunden för att uppnå hållbarhet,  såväl i våra nära relationer som professionellt och samhällsmässigt. Men  hur skall detta ske i en tid då utmaningarna med ökad polarisering tar  sig allt grövre uttryck?

Pressmaterial

Ladda ned Ulrika Olaussons presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page