top of page

Åsa Liljenroth

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

Åsa Liljenroth är Jungiansk psykoanalytiker, bosatt och verksam i Wien. Hon har även studerat samiska myter och shamanism för den norske shamanen Ailo Gaup samt forskat i nordisk förkristen religion. Nu är hon aktuell med boken ”Drömfärder” där samisk visdom möter jungiansk analys.

Åsa föddes i Lidköping på en lantgård. Föräldrarna odlade och sålde potatis, men forskade även på förkristen nordisk mytologi och religion. Direkt efter gymnasiet flyttade Åsa till Österrike där hon så småningom utbildade sig till Jungiansk psykoanalytiker vid C.G. Jungsällkapet i Österrike, där hon idag är läranalytker.


Hon har skrivit flera böcker, varav de flesta på tyska. På svenska finns ”Björnkulten” samt ”Valans visdom”, om den första nordiska skapelsemyten i Eddan. Fascinationen för Valans visdom, som ledde till många års forskning i den förkristna nordiska kulturen, tog sin början när Åsa bara var fem år. Då mötte hon en mycket stor kvinnogestalt, som berättade för den lilla flickan om livet och om återfödelse. Denna mystiska upplevelse är än idag glasklar för Åsa, men då blev hon utskrattad av modern och glömde bort händelsen. Ändå tills hon – femtio år senare - kom i kontakt med just Valans Visdom. Då väcktes minnet åter och i verserna kände hon igen den kunskap hon fått av kvinnogestalten i sin barndom.


Under tre år studerade Åsa även för den norske shamanen Ailo Gaup.

- Det är en ny tid nu. Kunskap som tidigare varit dold och bara tillägnad, shamaner och mystiker, blir tillgänglig för alla som känner sig dragna till den.


Just drömvärlden är den gemensamma nämnaren i C.G. Jungs lära och den samiska schamanismen. Det handlar om att föra fram det inre till det yttre för att få syn på det som väntar på att bli uppmärksammat. Denna metodik har visat sig värdefull för ett stort antal klienter i författarens egen psykoanalytiska praxis. I boken får vi lära oss om kraftdjuren och drömmen som ”sändebud” från det omedvetna. Den samiska animistiska religionens fem totemdjur: Björnen, Ormen, Vargen, Älgen/Vildrenen och Örnen tilldelas särskilda egenskaper kopplade till människans fem kraftcentrum.


- Vi behöver inte åka långt bort för att finna visdom eller hitta oss själva, säger Åsa. När man möter djur i drömvärlden, bär de alltid på ett speciellt budskap, det räcker långt att lyssna till det!

Drömfärder

Samisk visdom möter Jungiansk analys.

FF2FF_Mockup.png

I den här boken möts nordisk shamanism med Jungiansk psykoanalys i en vågad kombination.

Drömfärder är en djupt initierad sammanställning av Åsa Liljenroths forskning, serverad på ett inspirerande och lättläst sätt.

Pressmaterial

Ladda ned Åsa Liljenroths presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page