top of page

Cecilia Qwinth

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

Du är  kvinna, mitt i livet, med arbete, familj, fritid och full av planer för  framtiden och du misstänker att något är fel. Men du misstänker inte en  kronisk neurologisk sjukdom där den vanligaste bilden är en äldre,  skakande, ensam man med rullator.

- Jag vill sprida kunskap om  Parkinson i samhället och ge oss yngre kvinnor med Parkinson en röst.  Den kvinna som misstänker Parkinson eller får diagnosen är inte ensam.  För vi finns, vi yngre kvinnor och vi är ganska många.


Det säger Cecilia Qwinth, från  Göteborg, som är författare och influenser. Hon driver bloggen ”Mitt  liv med Parkinson”, föreläser, håller kurser och anlitas som  expertpatient. Öppenheten runt hennes sjukdom har blivit en stor del av  Cecilias vardag. Att dela med sig och hjälpa andra gör det meningsfullt  att hon har drabbats av sjukdomen.


- Min Parkinson har gjort mig  bäst på att leva! Jag har lärt mig att tacka nej, att vara ärlig mot mig  själv och att njuta av livet här och nu. Jag vågar drömma och planerar  och genomför det jag drömmer om direkt, eftersom jag inte vet om eller  när min sjukdom kommer att sätta stopp. Livet blir mer levande.


Nu debuterar Cecilia med boken  ”Parkinson Power”. Boken har hon skrivit som ett stöd för de kvinnor  som får och har Parkinson och deras anhöriga. När hon själv fick sin  diagnos saknade hon den här boken. En bok med berättelser om att vara  kvinna, mitt i livet, och få Parkinson. Att få ta del av andra kvinnors  berättelser, att förstå att hon inte var ensam. Boken presenterar vad  som händer tio yngre kvinnor som utan någon förvarning får diagnosen  Parkinson. Kvinnorna delar med sig om hur deras liv påverkats, både  privat och på arbetet. Cecilia belyser skillnader och likheter i deras  berättelser och sin egen, före- under- och efter diagnosen.


- Det var tufft att skriva  boken, jag blev starkt berörd när jag läste kvinnornas berättelser. Vad  de råkat ut för, hur de blivit bemötta, hur de reagerat. Det är en tuff  diagnos att få. Men det finns en power hos de här kvinnorna, en power  som gör att de trots allt har ett positivt budskap!


Boken är till för:

dig, yngre kvinna med Parkinson.

dig som misstänker att du har Parkinson.

dig som har en anhörig eller närstående med Parkinson.

dig som har en arbetskamrat eller anställd med Parkinson.

dig som arbetar inom omsorgen och hälso- och sjukvården.

dig som är intresserad av att lära dig mer om Parkinson.

dig som lever med en annan kronisk sjukdom.

Parkinson Power

FF2FF_Mockup.png

Du är kvinna, mitt i livet, med arbete, familj, fritid och full av  planer för framtiden och du misstänker att något är fel. Men du  misstänker inte en kronisk neurologisk sjukdom där den vanligaste bilden  är en äldre, skakande, ensam man med rullator.
Boken presenterar vad som händer tio yngre kvinnor som utan någon förvarning får diagnosen Parkinson.

Pressmaterial

Ladda ned Cecilia Qwinths presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page