top of page

Leah Allén

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

Leah  Allén är född i en intellektuellt inriktad familj. Själv blev hon  skribent — och andlig utforskare. Nu kommer hon med sitt livsepos, Hela vägen hem. En  självbiografisk spänningsroman genom tid och rum, med läkande effekt  djupt i den mänskliga själen. 850 sidor hopp. Genom flammande eldar och  stormande hav har hon vandrat, med pennan och hjärtat som enda  vapendragare. Livet som ett forskningsprojekt, helt enkelt.

— Jag är en vanlig jävla brud, säger hon. Kan detta hända mig, kan det hända vem som helst.

Från  början handlade det om att bli av med smärta och sjukdom efter en svår  olycka i sena tonåren. Men snart började hon ställa sig själv frågor.  Vad berodde olyckan på? Hur hängde saker ihop? Fanns det förklaringar  bakom som hon inte var medveten om? Samband? Hon inledde sitt  undersökande arbete och insåg snart att vägen ut ur smärta — var vägen  in.


På  våren 1988 kom hennes första andliga uppvaknande, följt av ytterligare  ett 1996. Då försvann smärtorna, efter fjorton års intensivt själsligt  arbete. Men det var bara början.


—  Jag chansade på att livet är en rebus som går att lösa. Och beslöt mig  för att satsa mitt liv för att lösa den rebusen, då. Sedan dess har  livet blivit min forskning. Det inre sökandet blev en livsstil, ett  kall, ett oändligt äventyr som tagit mig till platser — inre och yttre —  som jag inte visste fanns. Jag har tvingats genomskåda mig själv, gång  på gång. Livet, alltså! Wow!


Boken  visar på vad som händer när vi följer hjärtats väg och på allvar vågar  gå med intuitionen — rakt igenom rädslor, planer, logik, kontroll,  motstånd och andra hinder som vi sätter upp för oss själva. Oavsett vad.  Det visar sig att livet öppnar sig och kommer oss till mötes. Leahs  berättelse handlar om en människas möjligheter, alla människor. Utifrån  egen erfarenhet illustrerar hon hur var och en av oss kan läka sig  själv, hela livstrauman och äga sitt eget liv. Hon visar på hur  mänskliga relationer är speglingar för oss att medvetet se oss själva.

— Det är så spännande att jag själv undrar hur det ska sluta vid varje ny genomläsning, säger Leah och skrattar.

Hela vägen hem

FF2FF_Mockup.png

Hela vägen hem är en hisnande berättelse om livet. Från början  handlade det om att bli fri från smärta, men snart kastades Leah in i  ett storstilat äventyr genom medvetandets vindlande korridorer. En  vidunderlig resa tog sin början som ledde henne över världen och genom  interdimensionella gallerier.

Är livet en rebus som går att lösa?

Pressmaterial

Ladda ned Leah Alléns presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page