top of page

Mary Rhedin

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

Ämnet adoption är aktuellt och har debatterats flitigt efter att SVT 2018 rapporterade om misstankar om stulna barn från Chile som adopterats hit till Sverige. Just nu pågår en utredning tillsatt av regeringen där man tittar på hur adoptionsverksamheten och adoptionsförfarandet sett ut här i Sverige sedan 60-talet och fram till idag. Denna utredning beräknas vara klar våren 2024.

Mary Rhedin är socionom, bosatt i Göteborg och mamma till två pojkar. 1973 adopterades hon som ettåring från Chennai, Indien och är uppvuxen i en svensk familj strax utanför Göteborg. Nu gör hon upp med sin egen livshistoria och den bild av adoption som generellt setts som enbart ”god”, i boken ”Mitt Vita Liv”. Boken är en självbiografi med inslag av fakta. Den handlar om hur det varit att växa upp i Sverige som adopterad från Indien och om Marys många resor till Indien i syfte att söka sina rötter.

Andra, mer faktabetonade delar av boken handlar om hur adoptionsverksamheten har sett ut i Sverige från 60-talet och fram till idag och svenska samhällets normer gällande adoption, rasism och utanförskap.

- Jag har valt att problematisera och visa på nyanser i frågan för att skapa förståelse och en större ödmjukhet inför de utmaningar som många adopterade vuxit upp med, säger Mary Rhedin och betonar att detta tyvärr är minst lika aktuellt idag.

Det mesta av det hon skriver i boken är självupplevt. Drivkraften som fört henne framåt har varit känslor av rotlöshet, maktlöshet och sorg samt en stor ilska mot hur olika vi människor vi bemöts och behandlas utifrån hudfärg och om man skiljer sig från majoritetsbefolkningen. Med boken vill hon främst uppmana till eftertanke och reflektion. Men hon har också en önskan att stärka andra adopterade som kan känna igen sig, få stöd och känna samhörighet. Bokens centrala frågor är existentiella – de handlar i grunden om rätten till sitt ursprung och rätten till ett barn.

- Eftersom det är en självutlämnande bok, funderade jag mycket på vad, vilket sätt och hur mycket jag skulle berätta. Periodvis har det varit sorgligt och tungt men allteftersom har det känts mer befriande. Jag är glad över att jag till slut fick ihop min berättelse på ett bra sätt som jag känner att jag kan stå för, avslutar Mary med ett leende.

Mitt Vita Liv

En historia, ett liv, ett budskap

FF2FF_Mockup.png

 Som adopterad från Indien kom jag till Sverige som ettåring. I den här boken gräver jag i den historia som är min och belyser samhällets normer och sätt att se på adoption, rasism och utanförskap.

Bokens centrala frågor är existentiella – de handlar i grunden om rätten till sitt ursprung och rätten till ett barn. 


Pressmaterial

Ladda ned Mary Rhedins presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page