top of page

My Schüldt

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

I  en Tänkande miljö® skapar vi bättre lösningar på kortare tid. Dessutom  mår folk bättre och blir mer engagerade. Nya boken Genialiskt! av My  Schüldt ger läsaren insikter och handfast, praktisk vägledning.

Boken  är den första på svenska om en Tänkande miljö, som är resultatet av  närmare 40 års forskning av utbildaren och bästsäljande författaren  Nancy Kline. Den föddes ur frågan: ”Vad är den sak som, om den  förändrades, skulle kunna förbättra allt annat?”. Svaret är kvaliteten i  människors självständiga tänkande, för kvaliteten i allting vi gör  beror på hur bra vi har tänkt innan vi handlar. De tio förhållningssätt  som skapar en Tänkande miljö kan förefalla enkla och självklara, men de  är så effektiva att de idag används över hela världen.

I en Tänkande miljö® skapar vi  bättre lösningar på kortare tid, för vi får förutsättningar att tänka  självständigt, klart, kreativt och modigt. Efter drygt 30 år som konsult  inom grupp- och ledarutveckling, varav mer än tio år i en Tänkande  miljö, är My Schüldt, som leder utvecklingen av Tänkande miljö i  Sverige, väldigt klar över värdet.

- Att få tänka självständigt i  en Tänkande miljö är extremt effektivt och samtidigt djupt bekräftande.  Ingenting annat jag har kommit i kontakt med kommer ens i närheten!


När My givit ledare tid att  tänka medan hon lyssnar blir de grundade i sig själva, sitt tänkande och  sitt ledarskap och löser frågor på sätt som fungerar för dem, ofta  snabbt.


Gång på gång har hon tvivlat  på om hon skulle skriva boken, men stödet och efterfrågan har varit  stort, både från Nancy Kline själv och de individer och verksamheter som  använt sig av en Tänkande miljö. ”Och idag behövs nytänkande på  samhällsnivå, i våra organisationer och på personlig nivå, mer än  någonsin”, tillägger My. En av hennes förhoppningar är att boken ska få  bidra till konstruktivt tänkande om utvecklingen av vårt samhälle, t.ex.  genom att parter som har svårt att förstå varandra drar nytta av det  som erbjuds i boken.


Boken handlar om hur man  skapar förutsättningar för självständigt tänkande, individuellt och i  grupp, och samtidigt skapar goda relationer och engagemang. Det är en  lättläst bok som ger praktiska, handfasta tips: en bok som gör det  enkelt för läsaren att komma igång och pröva själv. Bokens budskap  illustreras av levande berättelser från organisationer och privatliv,  t.ex. hur ledningsgruppen för ett företag löste ett intäktsbortfall på  60% på 37 minuter och hur ett idrottslag, som tappat gnistan, fått  nytändning och bestämt sig för att fortsätta.


Den Tänkande Miljön fungerar  inte bara i professionella grupper, utan även för individer, par och i  familjesituationer; inte minst när det gäller ungas växande. Personen  får en bättre kontakt med sig själv och en möjlighet att lösa dagens  frågor utifrån hela sig själv: allt en tänker, känner och vet och med  hela sin kreativitet och förmåga att tänka. My Schüldt önskar att varje  barn och ung människa ska få tid och utrymme att tänka självständigt och  känna stoltheten över att kunna tänka själv.


- När jag har undrat över om  det är värt att lägga ner all tid på att skriva boken så har jag tänkt:  ”Om bara en enda unge blir lyssnad till ordentligt, så har det varit  värt det. Och det har faktiskt redan hänt”, avslutar My med ett leende.

Genialiskt!

Så låser du upp den kollektiva intelligensen och skapar goda relationer.

FF2FF_Mockup.png

I dag behövs nytänkande på samhällsnivå, i våra  organisationer och på personlig nivå. I boken Genialiskt! erbjuds  enkla, praktiska sätt att frigöra individuell och kollektiv  intelligens och samtidigt skapa goda relationer, stolthet, livsglädje  och engagemang.
Genialiskt! är den första boken på svenska om en Tänkande miljö®.

Pressmaterial

Ladda ned My Schüldts presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page