top of page

Per Hiselius

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

–Som barn  kan världen vara svår nog att förstå även under de bästa av  omständigheter. Under mindre gynnsamma omständigheter blir det förstås  ännu svårare. Min strategi blev att försöka se på tillvaron från ett  utifrån-perspektiv. Kanske var det därför jag blev så tagen när jag som  tonåring läste ”Dvärgen” av Pär Lagerkvist. Jag fascinerades av  huvudpersonens kalla analyser av människorna, av mänskligheten. Och även  i övrigt kände jag igen mycket av huvudpersonens tankar och känslor.  Fröet till det jag nu skrivit såddes kanske redan då?

Det frågar sig Per Hiselius,  chef på ett stort tech-företag i Lund, inför lanseringen av debutboken  ”Miljoner dörrar, tankar om att navigera i en komplicerad värld”. När  Per började skolan ville de placera honom i en specialklass för barn som  bedömdes sakna kapacitet att klara av vanlig skola. - Idag hade jag  säkerligen fått diagnosen dyslexi, säger Per. Trots detta gick skolan  bra. Så småningom började han läsa Teknisk Fysik på LTH och doktorerade  därefter i Teknisk Akustik. Studierna och forskningen var en nyttig  övning i att tänka rationellt, tänka abstrakt, och inte minst i att  ifrågasätta på ett konstruktivt sätt. Det innebar även en väldigt nyttig  övning i ödmjukhet. Dessa erfarenheter, och inte minst den kreativa och  utvecklande miljön, gav honom verktyg som han även kunde applicera på  sina egna funderingar från tidigare i livet. Till slut började han  skriva ner lite av sina tankar kring dessa frågor, vilket nu resulterat i  boken ”Miljoner dörrar, tankar om att navigera i en komplicerad värld”.  Boken serverar inte några enkla lösningar eller slutgiltiga svar, men  vill erbjuda läsaren en del verktyg att komma till egna slutsatser och  göra egna, lite mer medvetna val.


- Vi har alla förmågan att  bryta invanda mönster om vi bara får lite hjälp, säger Per. Man måste  stanna upp och fundera på sin tillvaro och de val man gör här i livet,  dels för sin egen skull, men också för andras skull. Jag tror dessutom  att insikt är nödvändig för att se hur vårt eget agerande påverkar hela  samhället på längre sikt. Rätt verktyg och förutsättningar ger oss alla  möjligheten att studera världen och oss själva på ett konstruktivt sätt  och därigenom - i alla fall lite oftare – välja de dörrar som leder till  en bättre väg för oss själva och våra medmänniskor. Jag önskar faktiskt  att jag själv hade fått läsa en sådan här bok när jag växte upp.

Miljoner dörrar

Tankar om att navigera i en komplicerad värld

FF2FF_Mockup.png

Vi lever i en komplicerad värld där vi dagligen måste göra val,  fatta beslut och förväntas ha åsikter om både stort och smått. Samtidigt  dränks vi i information - ofta motsägelsefull - ibland direkt felaktig  och falsk. Hur navigerar man i en sådan värld? Den här boken är en  betraktelse kring vår fria vilja och de val vi gör i livet.

Pressmaterial

Ladda ned Per Hiselius presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page