top of page

Anki Sehlstedt

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

Äldre människor exkluderas i samhället. De blir oftast osynliga och vill inte ta plats och vara till besvär. Arbete inom äldreomsorgen värderas lågt och ses som ”enkelt” när det i själva verket krävs både personlig lämplighet och mycket kunskap. Med sin bok ”Åldrandets poesi” vill Anki Sehlstedt bidra till en förändrad och nyanserad bild av äldreomsorgen.

Född och uppvuxen i en liten by i Jämtland som sladdbarn i familjen och ensambarn i byn, tog det tid för Anki att lära sig det sociala spelets regler. Det har givit henne förståelse för det utanförskap många äldre känner. ”Alla vet, någon gång i livet hur ett utanförskap kan kännas. Den känslan bor ofta i den äldre människans medvetande, den att inte längre vara behövd och efterfrågad” säger Anki Sehlstedt, som vill rikta ljuset på det som är utvecklande, kraftfullt och positivt i äldreomsorgen och att den äldre ska ses som en resurs till livets slut.

Hennes drömscenario är att äldreboenden får vara granne med dagis så att äldre och barn får glädje av varandra. För dessa två generationer längtar efter varandra men har svårt att uttrycka det.

Under sina 40 yrkesverksamma år i vården har hon mött många människor och öden som aldrig lämnat henne. Ren magi kan uppstå i mötet mellan människor. ”Det är det som banat väg för inspiration, glädje och styrka i mitt arbete som undersköterska i omsorgen av äldre”, berättar Anki. Det handlar om konsten att se en annan människa. Förmågan till att vara närvarande och filterlös i det mellanmänskliga mötet samt att lyssna och bekräfta.

- Äldre människor bär alla sina åldrar inom sig och har ett liv värt att berättas och att lyssnas till.

Boken har hon skrivit för att ge styrka och inspiration till sina kollegor genom att ge en annan bild av att arbeta i äldreomsorgen; hur mycket man får tillbaka och hur kvalitativt det är. Hon delar med sig av ögonblicksbilder, starka möten, känslor och berörande berättelser.

- Mitt hjärta har stannat hos de äldre, och nu lever de kvar i min bok.

Åldrandets poesi

Kärleksbrev till mitt arbete i omsorgen av äldre.

FF2FF_Mockup.png

Under mina 40 år i vården har jag mött många människor och situationer, och många berättelser och öden har aldrig lämnat mig. Det är kvalitén i dessa möten som varit avgörande, genom den öppna handen som man blir mottaglig. Ren magi kan uppstå mellan människor, i mötet, i den öppna handen, det öppna hjärtat. Detta är det återkommande som banat väg för inspiration, genuin glädje och styrka i mitt arbete som undersköterska i omsorgen av äldre.

Pressmaterial

Ladda ned Anki Sehlstedts presskit innehållande pressrelease, porträttbilder, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page