top of page

Berit Frøseth

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

De  senaste åren har antroposoferna varit ute i blåsväder i media. Debatten  om waldorfpedagogiken kom återigen upp genom dokumentären om  Solvikskolan på SVT förra året. Kritik av antroposofiska läkemedel ledde  till stängningen av Vidarkliniken, Nordens enda sjukhus för alternativ  vård, 2019. Antroposofins holistiska perspektiv, som även inkluderar en  andlig dimension avfärdas som ovetenskapligt. Men inom samtidskonsten  frodas intresset för det andliga, inte minst genom Hilma Af Klints  popularitet. Nu skrivs berättelsen om den antroposofiska rörelsen och de  människor som bidrog till antroposofins utveckling i Sverige.

Boken är skriven som en  biografi om en av antroposofins centralpersoner; konstnären,  folkbildaren, trädgårdsmästaren och författaren Arne Klingborg.  Berättelsen sträcker sig från hans födelse 1915 till grundandet av  Rudolf Steinerseminariet 1964. Författaren Berit Frøseth kom själv  tidigt i kontakt med antroposofin genom sina närmaste vänner på  Steinerskolan i Oslo, vars föräldrar var framträdande antroposofer.

"De sju första åren av mitt  liv var jag nog ett ganska ensamt barn som ofta vistades i en ”annan  värld”, den metafysiska världsbilden och antroposofins många idéer  kändes aldrig främmande."

Som 20-åring studerade Berit  vidare vid Emerson College, en högskola för antroposofi i Sussex,  England. Efter studier vid konsthögskolan i Oslo och några års arbete  som grafiker, längtade hon efter ett kreativt arbetssammanhang och  flyttade till Järna för att återuppta de antroposofiska studierna. Hon  började arbeta i ett konstnärskollektiv i en ateljé på gården  Yttereneby, där de ägnade sig åt måleri, eurytmi, meditation och  Steiners tankar om konst. I ladan bredvid förvarades - den då okända -  Hilma af Klint´s nu världsberömda konstskatt.

-Hilma var också antroposof,  mottog vägledning från Steiner, och studerade hans skrifter under  största delen av sitt liv. Hon och Arne Klingborg har därför många  gemensamma nämnare, berättar Berit.


Boken visar hur varje människa  måste få en möjlighet att utveckla sina kreativa resurser. Steiners  tankar om det andliga i konsten var på många sätt före sin tid och  innefattar frågeställningar som fortfarande är outforskade och aktuella.  Bredvid det konstnärliga temat vill boken visa att materialismen inte  kan lösa tidens sociala, mänskliga och kulturella problem. Vi behöver  inkludera den andliga sidan för att skapa djupgående förändringar i  samband med t.ex. klimatfrågan, den skenande ekonomin, förhindra  utvecklingen av nya civilisationssjukdomar eller hitta ett värdigt sätt  att utnyttja naturens resurser. Därför kände jag att den här boken var  så viktig att skriva, avslutar Berit Frøseth, med eftertryck.

Ett liv i konsten

Arne Klingborg & antroposofin

FF2FF_Mockup.png

Detta är berättelsen om konstnären Arne Klingborg (1915–2005): målare  och antroposof, trädgårdsmästare, utställningskurator och folkbildare. Biografin skildrar Arne Klingborgs liv från hans födelse 1915 fram till grundandet av Rudolf Steinerseminariet i Järna 1964.

Pressmaterial

Ladda ned Berit Frøseths presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page