top of page

Ingegerd Carlsson

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

Det kinesiska oraklet I Ching är högaktuellt genom I Ching ger svar, skriven av Ingegerd Carlsson, professor emeritus i psykologi. I sin bok har hon moderniserat den flertusenåriga orakeltext som utvecklades i Kina för att förutspå och få råd om kommande händelser.

Ingegerd Carlsson har fått vägledning av I Ching under 40 års tid, vid många kritiska vägval och genom svåra perioder. Oraklets träffsäkra förutsägelser och råd har gett henne känslan av kontakt med ett andligt medvetande.

- Vi människor behöver utveckla vår andlighet. Det kan hjälpa oss till en större medvetenhet om det kritiska läget på vår planet. Vår inre AI, vår Andliga Intelligens, är en nödvändig kompass för att vi ska lyckas styra teknologins AI åt rätt håll, säger Ingegerd Carlsson.

Parallellt med sin yrkesroll som forskare har Ingegerd Carlsson utvecklat sin kunskap om I Ching. Hon vill föra in oraklet i vår moderna tid och göra det lättillgängligt.

- Under alla år har jag aldrig tvekat att fortsätta fråga I Ching – trots att jag hela tiden varit verksam som forskare med en inbyggd skepsis gentemot det ”ockulta”. Min tro på I Ching och mitt logiska förnuft har tillsammans gett välbehövligt stöd och styrt upp min resa genom livet.


Ingegerd Carlsson delar med sig av sina lärdomar efter 40 års erfarenhet. I Ching ger svar innehåller en unik berättelse om hur hon förlitat sig på oraklet i ett antal avgörande livsfrågor. Boken innehåller också en praktisk guide. I den lär man sig ställa frågor till oraklet, och kan sedan läsa svaren i bokens uppslagsdel. Oraklets svar är genomsyrade av anvisningar om det bästa sättet att förhålla sig, i många olika situationer.


Ända sen ungdomen har Ingegerd varit intresserad av det som är oförklarligt, exempelvis parapsykologiska fenomen. Inom psykologin har hon alltid föredragit det som går på djupet. Ingegerd är sen några år verksam på familjens gård nära Stockholm. I Ching ger svar har hon skrivit till alla som är öppna för att det finns fler dimensioner i tillvaron än våra naturvetenskapliga teorier kan förklara.


- Genom kontakten med I Ching kan du få oanade perspektiv. En andlig dimension hjälper oss att få vidare och klokare perspektiv på livet än vad våra tankar och känslor kan ge. Att rådfråga oraklet är ett sätt att öka din inre AI, din andliga intelligens, säger Ingegerd med ett leende.

I Ching ger svar

FF2FF_Mockup.png

I Ching är ett mångtusenårigt orakel som härstammar från Kina. Men det är lika användbart i vår tid när du har behov av stöd i beslutsprocesser och dilemman.

Pressmaterial

Ladda ned Ingegerd Carlsson presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page