top of page

Jimmy Säfström

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

”I vilket skick är individen som kommer ut på andra sidan skolsystemet? Har den tillit till sig själv och vad den kan åstadkomma eller är den skavd och vingklippt?”. Den frågan ställer sig boken ”Stjärnglans eller Stjärnfall”, skriven Jimmy Säfström som titulerar sig ”skolmänniska och framtidsmäklare”. Frågan är avgörande för den enskilde individens möjlighet till framgång och välmående och utfallet beror på hur skolan som institution fungerar och hur vi som arbetar där agerar, säger Jimmy. Aldrig tidigare i den ständigt pågående skoldebatten har människan bakom eleven fått så mycket utrymme som idag.

Boken har väntat fyra år på att bli färdigskriven. Jimmy skulle bara bygga upp en helt ny gymnasieskola först. En skola han fick uppdraget att utforma enligt sina ledord, med fokus på det relationella arbetet i skolan. Något som tyvärr oftast hamnar i skymundan. Med boken vill Jimmy uppmärksamma och medvetandegöra kring den successiva nedknackning som många elever helt i onödan utsätts för på sin resa genom skolsystemet och samtidigt visa på hur man kan arbeta för att undvika den.

- Tanken är att skolan ska vara vitaliserande och utvecklande både individ- och kunskapsmässigt men som det är idag tappar alldeles för många elever kraft längs vägen. Fler behöver få kännedom om vilka fördelar och vinster dessa ämnen kan innebära.


Trots det allvarliga ämnet i boken, tillägnad alla kollegor i skolans värld, är boken en riktig bladvändare. ”Boken är minst lika mycket en klapp på axeln som en spark där bak. En vän att luta sig mot och samtidigt inspireras av” säger Jimmy. Med sin självupplevda berättelse, som beskriver både uppgångar och dramatiska fall från 20 år i skolans värld, visar Jimmy på hur avgörande det är att få barn och ungdomar att tro på sig själva och sin potential samt hur det med individutveckling och goda relationer går att nå framgång i detta viktiga arbete. Ämnena i ”Stjärnglans eller stjärnfall” svarar upp mot just de förändringar som efterfrågas eller krävs.

- Inga barn föds med bilden av sig själva som att de inte kan, att de inte duger eller att de inte är värda att älska. Det är inlärda övertygelser de samlat på sig. Och det är precis här vi som arbetar inom skolan kan göra skillnad. Från Stjärnfall till Stjärnglans!

Stjärnglans eller stjärnfall

För elevens nutid och individens framtid

FF2FF_Mockup.png

EN BOK OM RELATIONELLT ARBETE, INDIVIDUTVECKLING OCH MYCKET DÄREMELLAN


STJÄRNGLANS ELLER STJÄRNFALL ställer redan med sin titel en viktig och kritisk fråga. I vilket skick är individen som kommer ut på andra sidan skolsystemet? Har den tillit till sig själv och vad den kan åstadkomma eller är den skavd och vingklippt?

Pressmaterial

Ladda ned Jimmy Säfströms presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page