top of page

Ulrica Lagesson

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

Ett spännande paradigmskifte pågår i affärsvärlden.

Om företagen ska överleva i den framväxande nya ekonomin är det dags att bryta konventionella, logiska och inskränkta synsätt i affärsvärlden, menar intuitionsutvecklaren och författaren Ulrica Lagesson. Forskning visar att det finns mycket att vinna på att göra en förflyttning till en mer balanserad beslutsprocess utifrån tre nivåer, tre hjärnor och tre intuitioner.

Ulrica Lagesson, Stockholm, har själv över 30 års erfarenhet från företagsvärlden, såväl från stora amerikanska teknikjättar som svenska utbildningsföretag. Nu tar hon lead i att utforska vad företagen kan vinna på att integrera mångtusenårig visdom för att nå bättre resultat, i en framtid där såväl kunder som medarbetare navigerar alltmer efter värdegrund i en humanare företagskultur.


I Lagessons bok ”Framtidens företag” delar hon med sig av såväl forskning som konkreta exempel, fakta och användbara verktyg. Genom inspirerande intervjuer med erfarna affärsprofiler lyfts betydelsen av att våga lita på sin inre visdom och lyssna till hjärtat för att skapa humana, hållbara och framgångsrika företag.

Kraften i att kombinera modern forskning med mångtusenårig visdom visar hon med sin beslutsmodell, All Connected-metoden.

– ”Hemligheten” till ett blomstrande affärsliv är att våga lita på sin inre visdom – intuitionen – och lyssna till sitt hjärta.


För Ulrica har det alltid varit naturligt att lyssna till sin inre röst, då hon växte upp med en spirituellt intresserad mamma. Drivet att utveckla och bidra till positiv förändring har tagit olika form genom hennes yrkeskarriär och i dag arbetar hon på koncernnivå med ledarskapsutveckling. ”Jag har alltid haft ett stort driv. Någon sa till mig att jag inte har ’tusen bollar i luften’ utan ’ett helt bollhav’!” skrattar Ulrica. Denna gång slår hon ett slag för alla som verkar inom affärsvärlden, genom att göra det intuitiva och spirituella rumsrent. ”Min vision är att skapa ett mer balanserat och humanare företagsklimat där hjärtat är centralt.”


På fritiden ser vi en megatrend där olika former av spiritualitet växer i popularitet, men i affärsvärlden är det fortfarande ett stort ”no-no”. Det är dags att överge föråldrade fördomar om att det är irrelevant för affärsverksamhet, särskilt när både forskning och resultat visar motsatsen.

Framtidens företag

FF2FF_Mockup.png

I en värld där rätt beslut måste fattas i allt högre hastighet, där företagets framgång beror på förmågan att attrahera rätt kunder och medarbetare och där de etablerade system vi förlitat oss på inte längre fungerar, är frågan om du har råd att inte läsa den här boken?

Pressmaterial

Ladda ned Ulrica Lagessons presskit innehållande pressrelease, porträttbild, provläsning.

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

bottom of page